Flowcode professional 8.0.0.6 + compilers

توضیحات

Flowcode محصول شرکت Matrix Multimedia است که یکی از تولید کننده های کامپایلرهای میکروکنترلر می باشد. این شرکت دارای چهار محصول نرم افزاری به نام های Flowcode for PIC و Flowcode for AVR/Arduino و Flowcode for ARM و Flowcode for dsPIC/PIC24 می باشد که کاربران با استفاده از این نرم افزار  ها می توانند به ترتیب برای میکروکنترلرهای PIC و میکرو کنترلرهای AVR و میکروکنترلرهای مبتنی بر هسته ی ARM و میکروکنترلرهای خانواده PIC24 و DSPIC به زبان گرافیکی G برنامه نویسی کنند. در زیر می توانید بیشتر با این نرم افزار ها آشنا شده و ویژگی های آنها را ببینید.

معرفی نرم افزار Flowcode for ARM: 

Flowcode for ARM نرم افزاری برای برنامه نویسی میکرو کنترلرهای مبتنی بر هسته ی arm به زبان گرافیکی میباشد. یکی از مزیت های بزرگ این نرم افزار کارایی بالا در طراحی سخت افزار های الکترونیکی با میکرو کنترلر Arm میباشد. زبان گرافیکی فلوکد بسیار پرقدرت بوده و شما میتوانید به سادگی و در کمترین زمان سخت افزارهای جانبی از قبیل ۷-segment displays, LCD displays, Zigbee RF devices, TCP/IP modules و سایر موارد را راه اندازی کنید. کدی که فلوکد برای برنامه ریزی میکرو کنترلر تولید میکند بسیار معتبر بوده و کاملا بدون باگ و اشکال میباشد، این کد برای راه اندازی میکرو کنترلرهای که در سیستم های پیچیده الکترونیک به کار گرفته میشوند استفاده می شود.

معرفی نرم افزار Flowcode for AVR:

Flowcode for AVR میتواند بوسیله بلوک ها سخت افزار های جانبی نظیر ۷-segment displays, motor controllers, and LCD displays و…. را به سادگی راه اندازی کند. طرز کار ساده و یادگیری سریع، عدم وجود باگ و پشتیبانی کامپایلر از تمامی امکانات داخلی میکرو کنترلر Avr از مزیت های این کامپایلر می باشد. در این نرم افزار امکان شبیه سازی برنامه نوشته شده وجود دارد و در صورت نیاز می توانید برنامه ای را که با بلوک ها نوشته اید به زبان C تبدیل کنید.

معرفی نرم افزار Flowcode for PIC:

Flowcode for PIC همچون دو نرم افزار قبلی میتواند برای میکرو کنترلر های PIC که توسط شرکت میکرو چیپ تولید می شود، به زبان گرافیکی برنامه بنویسد. در این نرم افزار از سری های ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ میکروکنترلر های PIC پشتیبانی می شود، وجود راهنمای قدرتمند و وجود مثال برای راه اندازی اکثر بخش ها یادگیری مراحل کار را ساده تر می کند.

معرفی نرم افزار Flowcode_for dsPIC:

Flowcode for dsPIC دارای ویژگی های سه نرم افزار قبلی است و از میکروکتترلرهای فراوانی پشتیبانی میکند.

سیستم مورد نیاز

– Processor: 1Ghz or faster– RAM: 1Gb or more– HDD Space: 1-4Gb (toolchain dependant)– OS: 32 or 64bit Windows 7, 8, 8.1 or 10

راهنمای نصب

نسخه‌ی 8؛ دسترسی به اینترنت را موقتا قطع کنید؛ برنامه را نصب کرده و سپس فایل موجود در پوشه‌ی Crack را در محل نصب برنامه کپی و جای‌گزین کنید. اکنون برنامه را اجرا کرده و با نام و پسورد دلخواه رجیستر کنید.

! دسترسی برنامه به اینترنت باید همیشه قطع باشد.

کامپایلرهای PIC16 ،PIC و PIC32 که XC نیز نامیده می‌شوند دارای یک Patch هستند که پس از نصب باید اعمال شود.

این نسخه در 7 آذر 97 در ویندوز 10 64 بیتی نصب و با موفقیت فعال شده است.

192 مگابایت

Matrix Multimedia Flowcode 6

Подготовил: Гололобов В.Н. по заказу Радиоежегодник

ТриемаРоссия TEVRST4 — Flowcode AVR Home Edition 3 993 ₽ Купить
T-electronРоссия и страны СНГ MI0235 Flowcode 3 + MIAC по запросу Купить
ВартаРоссия TEVRST4 — Flowcode AVR Home Edition по запросу Купить
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.

Публикации по теме

 • Форум Обсуждение: Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть*1
 • Статьи Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть 3. Flowcode 6. Scope — виртуальный осциллограф
 • Статьи Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть 1. К появлению шестой версии
 • Форум Язык программирования ПЛК
 • Новости Kyocera выбирает графический процессор NVIDIA GoForce для своего нового мобильного телефона третьего поколения — W41K

Configuring Macros

Any macros you have created also need to be exposed to the user of the component. You can do this using the File -> Component Configuration menu and selecting the Interface tab.

The macros we have created are shown in a list at the left hand side of the window.

Most macros you want the user of the component to be able to call will need to be set to Downloadable. This means it will be used for simulation and for embedded download. This is by far the most common type of component macro.

Any macros you have created that do not need to be called directly by the component user (private) can be left as hidden.

Click OK when you’re done to exit the Component Management window.

You can see which macros will be available to the user by clicking on a blank area of the component panel, or by choosing Panel from the drop down menu at the top of the Properties window and then selecting the Macros tab of the Properties window.

Null-modem emulator (com0com-3.0.0.0-i386-fre)

Нуль-модем
эмулятор — это драйвер виртуального последовательного порта для Windows
с открытым исходным кодом. Нуль-модем эмулятор дает возможность создать
неограниченное количество
пар виртуальных СОМ портов и использовать каждый порт для
взаимодействия между программами, использующими последовательные
интерфейсы для обмена данными. Каждая пара СОМ портов обеспечивает 2
порта, соединенных друг с другом так, что выход одного порта
перенаправляется на вход другого порта и наоборот. Нуль-модем эмулятор
может быть использован для обеспечения работы
эмуляторов устройств. В этом случае эмулятор устройства использует один
порт из пары а другой порт используется Windows-приложением,
использующим СОМ порт для связи с устройством.

Эмулятор может быть использован для перенаправления данных.

К примеру,
используя com2tcp (COM port to TCP redirector , часть проекта com0com)
вы можете связать последовательный интерфейс с TCP/IP сервером.

Программа hub4com (HUB for communications , часть проекта com0com)
обеспечивает ретрансляцию данных и сигналов с одного порта на несколько
других.

К примеру, данные от одного GPS устройства могут быть получены
несколькими программами. Также обеспечивается возможность использовать
реальный порт на удаленном компьютере, как локальный.
Скачать
com0com-3.0.0.0-i386-fre
Сайт
программы

Finishing Up

Before we export the component we need to do a number of small finishing steps to get the new component ready. First save your project in a meaningful location with a meaningful name so you can go back and re-export the modified component in future if needed.

Next click on the File -> Component Configuration menu.

Give the component a Name, a Cosmetic Name, Assign a Category from the drop down menu.

Setup Tab — Advanced

If you have already created one component from your project file and want to create a new but different component then click Edit next to GUID and click New next to the GUID, this ensures you do not overwrite your previously exported component.

When you’re done click OK.

Creating a Macro

To create a component macro the user can call you simply create a normal macro as usual. Either use the Macro menu or the Macro tab of the Project Explorer window.

Here is a generic example, create a macro to write a value to a register with two parameters, a byte address and a byte value. These parameters would be based on the specifics of the device you’re creating a component for. As we are using I2C we can detect if the remote device has acknowledged our request by using a return variable.

Give each of your parameters a helpful tooltip description to make it easier for the user of your component to know what is expected. The range of acceptable values can also be helpful. Also remember to add information about the return variable (if you’re using one) in the macro’s description field.

Inside the macro add the code to perform the functionality you require. Refer to the device datasheet for your sensor or IC to get the specifics of what is required. Example code can also be useful as you can follow the code, converting it into Flowcode icons as you go.

Here is a generic example for an I2C register write.

Add as many macros as you require. It’s often best to start small e.g. being able to read or write a register on the device. Once you can do this you can confirm communications are working and then build up your component from there.

Exposing Properties

The CAL component has properties that are useful for setting up the peripheral as required by the user.

You probably want most of these settings to be available in your component so you have to expose them to be available when you export your project into a component.

To expose a property simply select the CAL component on the panel or use the drop down menu at the top of the properties window.

Next using the properties window simply right click the property you wish to expose to the user and select Expose.

Common properties to expose include.

 • Channel
 • Bus Pins (and remap pins if available)
 • Bus Speed control or Baud
 • Simulation Options (Scope, Console, Injector)

You can see which properties will be available to the user by clicking on a blank area of the component panel, or by choosing Panel from the drop down menu at the top of the Properties window.

If the property names look wrong then try right clicking the Properties in the Property window tree and ensure ‘Show Titles’ is ticked.

You may want to add categories to allow the properties to be tidied up. Properties can simply be dragged into the category you have created.

To create a new category simply right click the properties then select ‘New category’.

Enter a name for the category in the window that appears. You can edit this name at any time by double clicking the category title in the properties tree.

Note properties need to be writeable and visible to be moved. In the example above I changed the Channel to Software to allow the pins to be moved and set the Baud to Custom to allow the Custom Baud property to be moved.

Hidden Properties

Some properties of the CAL component may be hidden by default. For example remappable pins are only shown when they are available on the selected target microcontroller.

To see all of the CAL components hidden properties use the View -> Component Debugger menu and tick the Expose full component tree check box. Then re-select the CAL component on the panel or using the drop down list at the top of the Properties window.

To move dynamic hidden properties into a category you have to make them available (writeable and visible), the easiest way is to select a chip with the available functionality.

Use the Build -> Project Options menu to select a different target device. The PIC 16F18877 is a good choice as it has all kinds of remappable peripherals supported as standard. PIC32 and ST-ARM devices are also a good choice.

Then make sure you set the channel to a hardware channel that supports the remappable functionality and the properties will become available to move.

Note. Remember to untick the Expose full component tree checkbox when you’re done exposing properties to avoid incorrectly accessing hidden properties and to clean up the component interface.

Matrix Multimedia Flowcode 6

Flowcode 6. Scope – виртуальный осциллограф

Первое упоминание об осциллографе я встретил в одном из примеров из набора Flowcode 6. Меня заинтересовал этот пример, благо и делать ничего не нужно, запустить моделирование и наблюдать результат. К сожалению, с наблюдением результата не повезло – я ничего не увидел на экране виртуального осциллографа.

Иногда посмотреть с помощью осциллографа, что происходит на выводе микроконтроллера, например, полезно. Поэтому я попытался как-то посмотреть происходящее на выводе Tx.
Увы. Ничего у меня не получилось.

Осциллограф в основном меню

Осциллограф не является компонентом, имеющим набор свойств. Попытка использовать программный компонент Simulation, добавляя что-то, что казалось подходящим к случаю, позволила только заполнить окно осциллографа начальным изображением «луча»:

Начальное изображение

Это начальное изображение, уж не знаю почему, переходит в нуль, если программа встречает компонент Delay.

И конечное изображение

Большего мне достичь не удалось.

Я не думаю, что достиг бы большего, перебирая варианты использования разных функций. Не думаю. И я расскажу, почему так…

Я искал ответ на вопрос, как пользоваться компонентом Scope, в файлах помощи, искал на форуме Matrix, но не преуспел, пока не наткнулся на тему: Squarewave generator (sim only).
Как я понимаю, один из разработчиков Jonny W предложил дополнить программу компонентом, позволяющим просмотреть на экране виртуального осциллографа прямоугольные импульсы. Я скачал этот компонент, добавил его в папку components, следуя инструкции, но получил тот же результат, что и участник форума, задававший вопрос об использовании Scope – компонент не удалось добавить ни на системную панель, ни на панель управления. Вы можете проверить это.

Однако, скачав там же программу squarewave.fcfx, я убедился, что шансы на удачу есть. Программа работала. Я советую скачать программу, чтобы посмотреть, что требуется для работы Scope. Вот некоторые из фрагментов программы:

Фрагменты программы squarewave.fcfx

Для тех, кто свободно себя чувствует в программировании на С++, видимо, все понятно, хотя и они, как мне кажется, должны иметь лучшее представление об исходном тексте программы Flowcode.

Но не все так плохо. Достаточно экспортировать компонент из этой программы (картинку для иконки я сделал в прошлый раз), чтобы получить искомое.

Раздел экспорта в пункте File основного меню

Я ничего не трогал ни в программе, ни в диалоге экспорта компонента (кроме иконки).

Экспорт компонента из программы squarewave.fcfx

Кнопка ОК позволяет получить новый компонент.

И, я уже упоминал об этом, в Windows 8 я не могу сохранить результат сразу в нужной папке, поэтому сохраняю на рабочем столе:

Сохранение компонента на рабочем столе

С рабочего стола я могу перенести его в место установки программы Flowcode 6 в папку components.

Теперь, запустив программу, в группе Misc можно найти компонент, который можно добавить и на системную панель, и на панель управления.

Появление нового компонента в группе Misc

Кстати, в той же группе у меня остался светодиод, который я создавал в одной из предыдущих глав. Создав новую простейшую программу, можно проверить, работает ли новый компонент.

Проверка работы компонента Square Wave

Теперь компонент не только добавляется на панель, но и имеет свойства, как любой другой:

Свойства компонента Square Wave

Подготовил: Гололобов В.Н. по заказу Радиоежегодник

ТриемаРоссия TEVRST4 — Flowcode AVR Home Edition 3 993 ₽ Купить
T-electronРоссия и страны СНГ MI0235 Flowcode 3 + MIAC по запросу Купить
ВартаРоссия TEVRST4 — Flowcode AVR Home Edition по запросу Купить
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.

Публикации по теме

 • Форум Обсуждение: Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть*1
 • Статьи Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть 2. Flowcode 6. Что нового на первый взгляд?
 • Статьи Flowcode — графический язык программирования микроконтроллеров. Часть 1. К появлению шестой версии
 • Форум Язык программирования ПЛК
 • Схемы Миниатюрный осциллограф на микроконтроллере AVR XMEGA с OLED дисплеем. Часть 1. Схемотехническое решение

Exporting the component

Next simply click the File -> Export menu to save the component as a .fcpx file. This file can be saved into the standard Flowcode components folder or you can create your own custom folder.

Flowcode 7

Components location : «C:\Program Files (x86)\Flowcode 7\Components»

Export somewhere with write access e.g. your desktop and then manually copy the file into the components folder using Windows explorer, you will need administrator permissions to write inside the Program Files (x86) folder.

Flowcode 8

Components location : «C:\ProgramData\MatrixTSL\FlowcodeV8\Components»

Export directly into the Components folder by copying and pasting the path into the filename field and hitting return.

Custom Location

Export directly to your own custom components folder.

To use your own folder simply click on the View -> Global Options -> Locations Tab menu and add your custom folder location to the Look for components in… text field.

Возможности

Создать комплексные электронные системы в кратчайшие сроки теперь сможет даже пользователь, не работающий в сфере программирования. Все благодаря комфортному графическому интерфейсу и уникальному алгоритму работы, который не схож на аналоговые программы. В случае с FlowCode, создание программ для микроконтроллеров происходит методом перетаскивания иконок на блок-схеме. Архитектура программы полностью открыта и позволяет просматривать программный код, полученный из Ассемблер или C++. Поддерживаются различные интерфейсы (Bluetooth, irDA, LIN, CAN, SPI, USB, RS232). В программную сборку включён инструмент для рисования передней панели и компоненты для клавиатур и кнопок.

Программа работает в 4 вариантах:

 • для контроллеров AVR;
 • ARM;
 • dsPICK;
 • PICKmicro.

Обычно, начинать проект принято с планирования алгоритма, который будет выполнять микроконтроллер. Для этого в программе предусмотрен интерфейс для создания блок-схем. Пошаговая реализация блок-схем выглядит так:

 1. После запуска программы необходимо нажать ОК во всплывающем окне Reminder Screen.
 2. Нажать на надпись «Создать проект».
 3. Выбрать PIC16F887 в качестве контроллера.
 4. Найти рабочую область MAIN и запустить ее.
 5. Добавить нужные блок-схемы путём перетаскивания курсором с левой панели.
 6. Найти в верхней панели элементы, а затем добавить необходимые (переключатель, светодиоды).
 7. После этого появится меню LEDS. В соединении с портом необходимо выбрать PORT D.
 8. В окне с переключателями (SWITCHES) зайти в меню Properties и выбрать количество кнопок – 1.

На этом все. Теперь остается настроить элементы блок-схем. Все, что нужно – щелкнуть по нему кнопкой мыши и написать о назначении блока в командной строке.

Стоит отметить, что программа доступна на 20 языках, включая русский. Разработчики рекомендуют сохранять проекты без символов кириллицы, иначе в последующем это может повлиять на корректность работы. Изначально FlowCode была разработана для Windows, но сейчас ее могут применять пользователи Linux.

Foxit Reader v2.3 Build 3309

Foxit Reader
— бесплатная программа, которая заменяет громоздкий,
медленный и неудобный Adobe Reader. Она открывает 
PDF
файлы почти
мгновенно. Особенностью Foxit Reader является сравнительно
небольшой размер дистрибутива и быстрая скорость работы, что,
несомненно, сказывается на удобстве программы в целом.

Foxit Reader не требователен к программным и аппаратным средствам
компьютера и способен работать практически со всеми версиями
операционных систем корпорации Microsoft. Программа обладает всеми
необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов, при этом,
конечному пользователю все эти преимущества достаются совершенно
бесплатно.

Foxit Reader снабжен весьма простым и интуитивно понятным
интерфейсом, при помощи которого пользователь может максимально
эффективно использовать данный программный продукт.
Для установки русского языка распакуйте архив lang_ru_ru.zip

в папку C:\Program Files\Foxit Software\Foxit Reader\Далее в меню Language выбираем RussianСкачать
Foxit Reader

Arduino IDE 1.8.9

Arduino IDE
– программное обеспечение, позволяюзщее писать свои программы
(скетчи) для платформы Arduino. Эта платформа в первую очередь
ориентируется на конструкторов-любителей, которые применяют Arduino для
построения простых систем автоматики и робототехники. Однако иногда, на
базе Ардуино создавались и более-менее серьезные проекты.

Интересной особенностью программы является встроенный набор примеров
программ. Это очень удобно, так как примеры программ можно сразу
проверить, загрузив их в микроконтроллер. При необходимости вы можете
сохранить пример и изменить его в соответствии с вашими потребностями.

Язык программирования устройств Ардуино основан на C/C++ (используется компилятор AVR-GCC) Дополнительные пакеты и библиотеки:Пакет ESP8266 https://github.com/esp8266/ArduinoУстановка:

1. В меню Файл > Настройки, в пункте Дополнительные ссылки для менеджера плат,

нажимаем на кнопку выбора, во всплывающем диалоговом окне пишем: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

2. В меню Инструменты > Платы: > Менеджер плат…

3. В текстовом поле поиска Менеджера плат наберите ESP, затем выберите
esp8266 by ESP8266 Community и нажмите кнопку Установка (версия пакета
2.5.2)
4. В меню Инструменты > lwIP Variant > v2 Higher BandwidthБиблиотека SFE_BMP180https://github.com/LowPowerLab/SFE_BMP180Установка:

1. Скачать библиотеку и переименовать папку SFE_BMP180-master в SFE_BMP180

2. Скопировать папку SFE_BMP180 в C:\Program Files\Arduino\libraries\3. Перезапустить Arduino IDE

Библиотека PZEM004Thttps://github.com/olehs/PZEM004TУстановка:

1. Скачать библиотеку и переименовать папкуPZEM004T-master  в PZEM004T

2. Скопировать папку PZEM004T в C:\Program Files\Arduino\libraries\3. Перезапустить Arduino IDEСайт
программы
Скачать Arduino IDE 1.8.9

Borland Delphi 7 Enterprise

Delphi
7 — это легендарная программа, пополяризовавшая язык программирования
Pascal.

Это следующий этап развития языка после программы Turbo Pascal.
Delphi 7 дает возможность создания полноценных программ, с уникальным
интерфейсом и функционалом.

В визуальном редакторе Borland Delphi 7 было сделано невероятное
множество программ. Хоть программа и старая, но до сих пор пользуется
известностью и на ней до сих пор пишут очень неплохие программки
интегрируя с базами данных и веб-серверами.
Дополнительные
компоненты:
BComPort — компонент для обмена данными с внешними устройствами через
интерфейс RS-232

в асинхронном или синхронном режиме.Распаковываем архив в папку Delphi7 и
через меню File
-> Open
выбираем файл BComPortD7.dpk
в диалоге Package нажимаем Install.
После установки компонент находится на вкладке
Samples
.Скачать BComPort

Сomport411f — компонент для обмена
данными через 
интерфейс
RS-232

с поддержкой режима Flow Control (Xon/Xoff)Распаковываем архив в папку Delphi7 и
через меню File
-> Open
выбираем файл CPortLib7.dpk в диалоге Package нажимаем Install, еще
раз 
File
-> Open выбираем файл
DsgnCPort7.dpk

нажимаемInstall.
После установки компоненты находится на вкладке CPortLib
.Скачать Сomport411f

VistaAltFix — устранение проблемы исчезновения компонентов при нажатии
кнопки ALT.

Распаковываем архив в папку Delphi7 и через меню Componet
-> Install Componet

выбираем файл VistaAltFixUnit.pas. После установки компонент находится
на вкладке MEP,

его нужно добавить на главную форму.Скачать VistaAltFix

ServerSocket и ClientSocket — компоненты для создания
различных
сетевых приложений, чаще всего они не входят в стандартный пакет
установки Delphi, но их можно установить дополнительно.

Открываем меню Component -> Install Packages… -> Add,
выбираем файл

C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin\dclsockets70.bpl.

После установки компоненты находится на вкладке InternetСкачать Delphi
можно через Google

Simulation

Simulate your code

Prior to deploying your code to a microcontroller, you can simulate in Flowcode, to ensure your design is accurate and will run as you expect. This can be done not only for your flowchart,
Blocks or Pseudocode projects, but even for your C code-based developments, too.

Create simple designs

Create simple actuators or valves or add simple shapes to your existing designs and use the built in API to control these creations during simulation. You can even use the Flowcode system
panel tools to create your own simple 3D models.

Import your designs from CAD packages

Flowcode integration with third party drawing packages (such as Solidworks), through support for various file formats, means that you can easily import your 3D drawings and designs into
Flowcode, then characterise and bring their electromechanical elements to life with the advanced simulation capabilities. Check out the how-to guide
here.

Multi-view system panel

View your designs from different angles within the system panel. Split-screen capabilities means you can ensure you are happy with your electronic design. Furthermore, high-speed simulation
means that your system works close to real-time — so you can verify your design ‘live’.

Supported Devices

Arduino programming

One of the major benefits of using Flowcode, is that it simplifies the programming of Arduino platforms through its use of graphical programming. Arduino support means you can do more
with your Arduino than you ever dreamed, and you can even integrate it into our E-blocks modules with our E-blocks2 Arduino Shield.

E-blocks & E-blocks2

Use Flowcode to program Matrix’s E-blocks; the perfect platform for learners, engineers and electronic system developers to quickly prototype your designs on a rugged set of hardware.
Programming boards and peripheral downstream boards, ranging from input and output, to communications and prototyping makes this the ultimate development platform. Our new E-blocks2
range is out now, and features development boards and kits for Arduino, PIC MCUs, Raspberry Pi, ARM and more.

MIAC

The MIAC range from Matrix gives electronic engineers a rugged industrial platform on which to develop their designs. The MIAC range of hardware is fully supported by Flowcode and is
available with a choice of Microcontroller brain: 8bit PIC, 16bit PIC or Arduino. Users have a PLC which is easy to program, reliable and perfect for harsh, industrial environments.

8Bit PIC

Flowcode provides support for a range of 8-bit microcontrollers from Microchip, with an easy-to-use development environment, technical documentation and our hardware platform.

16Bit & 32bit PIC

Flowcode also supports Microchip’s 16-bit (also known as dsPIC or PIC24 devices) and 32-bit (PIC32) families of MCU’s. The PIC32 family delivers 32-bit performance and more memory, to
solve increasing complex embedded system design challenges.

Raspberry Pi

New in Flowcode 8, is the ability to control Raspberry Pi devices. For those wanting to integrate the Raspberry Pi into our new E-blocks2 range, we have also developed a hardware
platform, the Raspberry Pi Shield, through which your Raspberry Pi becomes compatible with the whole new range of Eblocks2 boards. Perfect for those studying Computer Science or
those who wish to develop using the Pi.

Testimonials

«Flowcode has been invaluable in helping our students to gain the top grades in their Unit 6. The software does not take long to learn and there is plenty of material available
to help with this, as well as excellent support from the team at Matrix. Within a week, students were producing complex programmes that would have taken a very long time to
code using Python or C. The e-blocks were intuitive and really helped with the visualisation of the final outcomes. I am confident that without the flowcode software and blocks,
that the students would not have achieved such excellent results in Unit 6.»

Dave Ramsey, BMAT STEM Academy

«Teaching the BTEC L3 and L4 Microcontroller units to students with a mechanical engineering background using the Arduino IDE was a struggle for both the students and myself.
Then I discovered Flowcode and life became so much easier. No worries about missing semicolons, round brackets where curly brackets should have been used etc. Flowcode is
more than just an entry level tool to programming with the more able students tackling some really complex problems using timer interrupts, I2C peripherals and simple
multi-tasking schemes.»

Eastleigh College, United Kingdom

«We have been using Flowcode since 2010 in our microcontroller laboratories. Flowcode is the ideal perfect system to teach the students a systematic and organized, but simple
way of programming microcontrollers. Since Flowcode covers multiple microcontroller platforms, the students are not limited to one type of microcontroller. About three years
ago, we updated our control laboratory, and we started using Flowcode for digital control on dsPIC microcontrollers. Flowcode is a great educational tool, updated frequently
to keep up with the newest and most advanced technologies. Many of our students use Flowcode in the design and programming of their senior embedded system design projects.
They love the advanced simulation and In Circuit Testing capability of Flowcode too (Ghost Technology). I cannot explain enough my appreciation and my students’ enjoyment
and satisfaction of learning using Flowcode. I must also mention the prompt help and support provided by Matrix at all times. Finally, after using Flowcode for several years,
flowcode proved to the best tool for programming several microcontroller platforms from entry level student projects to very advanced and sophisticated projects.»

George Breidy, ECCE Laboratory Supervisor, Notre Dame University, Lebanon

«In 2015, the department of electronic engineering began using a range of E-blocks hardware solutions for specific telecommunications programs to be taught at the University.
I used Flowcode for the students in a module called «Embedded Systems Engineering» (MSc and MEng module). Some students have never used microcontrollers before and they were
able to use Flowcode easily for basic microcontroller based embedded system design on a ping pong game. The students moved on to use Flowcode for a project on ZigBee based
wireless network system for environment monitoring. The project was very successful.»

Hongying Meng, Brunel University, United Kingdom

Оцените статью:
Оставить комментарий